Avsnitt 2B

Avsnitt B. "Känn - upplev”

Maskulinitetsnormers påverkan

Syftet med det här avsnittet är att känna och uppleva hur det är att påverkas av normer i allmänhet och av maskulinitetsnormer i synnerhet utifrån en upplevelsebaserad övning. Deltagarna tilldelas olika roller som de får agera utifrån.

Övning 1.

En bit fram

Tid: 60 min

Genom att föreställa dig att du är någon annan är syftet med den här övningen att förstå hur normer skapar olika förutsättningar, förstå privilegier och exkluderingspyramiden samt att förstå vad intersektionalitet innebär i praktiken.