Avsnitt 2A

Avsnitt A. "Tänk - reflektera”  Normer kan förändras

Det inledande avsnittet innehåller två interaktiva övningar som syftar till att deltagarna individuellt och i grupp får reflektera över hur normer fungerar och förändras i över tid, men även hur motsägelsefulla maskulinitetsnormer ofta är. 

Övning 1.

Könsnormer ur ett historiskt perspektiv

Tid: 30 min 
Genom egen reflektion och gruppdiskussioner får deltagarna utforska hur stereotypa normer om kön riskerar att bli exkluderande. Vi gör en historisk tillbakablick för att synliggöra hur normer som rådde långt bak i tiden gör sig påminda än idag, och hur de får reella konsekvenser för människors liv.

Övning 2.

Maskulinitetens paradoxer

Tid: 15 min

Ofta när en pratar om män och maskulinitet tycks det finnas en samstämmig bild, likt ett ideal kring hur män både förväntas vara, se ut men även bete sig. Stämmer det? I maskulinitetens paradoxer får deltagarna genom ställningstaganden vidga bilden av hur män förväntas vara, och genom det även utmana hur snävt det kan vara som man att navigera efter samhällets förväntningar.