2. Reflektionsövningar

Reflektionsövningar

Den här delen av metodmaterialet syftar till att främja diskussion, självrannsakan samt ifrågasättande av maskulinitetsnormer och dess konsekvenser. De olika övningar består bland annat av hur normer kan förändras, könsnormer ur ett historiskt perspektiv, sexuella trakasserier, våldskultur och exkludering samt härskartekniker.


Spelregler

Förslag på spelregler inklusive kortare förklaring som är bra att komma överens om innan ni genomför övningar i metodmaterialet. Spelregler främjar ett mer öppet och inkluderande samtal där alla bemöts med respekt och ges möjlighet att delta på lika villkor.

Avsnitt A. "Tänk - reflektera”  Normer kan förändras

Det inledande avsnittet innehåller två interaktiva övningar som syftar till att deltagarna individuellt och i grupp får reflektera över hur normer fungerar och förändras över tid, men även hur motsägelsefulla maskulinitetsnormer ofta är. 

Avsnitt B. "Känn - upplev” Maskulinitetsnormers påverkan

Syftet med den här delen är att känna och uppleva hur det är att påverkas av normer i allmänhet och av maskulinitetsnormer i synnerhet utifrån ett upplevelsebaserad övning. Deltagarna tilldelas olika roller som de får agera utifrån.

Avsnitt C. "Synliggör” Maskulinitetsnormers konsekvenser

I det här avsnittet får deltagarna genom tre interaktiva övningar utforska konsekvenserna av destruktiva maskulinitetsnormer. Ämnena som berörs är sexuella trakasserier, samhällets syn på våld och härskartekniker. Tillsammans försöker vi förstå kopplingen till maskulinitet, men även hitta motståndsstrategier för när det uppstår i vår vardag.