Om MGS

Om MGS

Idéerna, utvecklandet och framtagandet av Man gör skillnad är ett resultat av ett samarbete mellan Folkhälsocentrum och Kulturenheten vid Region Norrbotten samt Make Equal. Man gör skillnad är ett sätt för att nå målet om en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa. Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Norrbottens kommuner har gemensamt tagit fram Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026. Nycklarna till en förbättrad folkhälsa finns hos en mängd olika aktörer och endast tillsammans kan målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa nås. Folkhälsostrategins övergripande mål handlar om att norrbottningarnas hälsa ska förbättras och bli mer jämlik och mer jämställd. Fyra delmål är också satta utifrån prioriterade områden.

Delmål 1

Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt.


Delmål 2

Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda.

Delmål 3

Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda hälsan ska stärkas.

Delmål 4

Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa.

Om metodmaterialet

Metodmaterialet Man gör skillnad, är ett av de konkreta arbetssätten som föreslås inom delmål 3 samt ingår i det horisontella perspektivet som genomsyrar alla delmål, nämligen jämställdhet. Man gör skillnad har tagits fram med syfte att få fler att engagera sig i arbetet för jämställdhet mot en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa utifrån folkhälsostrategin 2018-2026.  Materialet består av tre delar som fördelaktigt bör användas i sin helhet men det går även att använda delar av materialet som passar just er verksamhet.


Målgruppen är arbetsgivare som vill främja mer jämställda och jämlika arbetsplatser med hög känsla för ansvar och kvalitet. Ju fler som tar på sig rollen att vara förändringsbärare desto mer välmående blir länet - och befolkningen.


Det är fritt att använda Man gör skillnad på det sätt som passar just er verksamhet. Materialet används med fördel i sin helhet där en systematiskt tar sig igenom samtliga steg. Det går också att plocka ut delar av utbildningen och ladda ned valda delar som berör ett specifikt område.


Syftet med att göra utbildningen fri att använda vilar på målsättningen att fler förändringsbärare tillsammans kan utveckla och sprida kunskap om området maskulinitet och jämställdhet. Dessa områden är avgörande nycklar för att främja hälsa och mer jämställda och jämlika villkor för befolkningen.

Om Make Equal

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som arbetar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi flyttar fokus från problem till lösningar och resultat. Make Equal samarbetar med företag, offentlig sektor och andra organisationer. Ledord för våra utbildningar är praktiskt och konkret, mindre pekpinnar och mer lösningsfokus. Anlita gärna Make Equal om ni behöver processledning och stöttning i ert jämlikhetsarbete. Läs mer på makeequal.se