1. Kunskapshöjning

Kunskapshöjning

Den här första och inledande delen är en kunskapshöjning i form av en inspelad föreläsning som alla deltagare ska ha tittat på innan ni går vidare till del 2 och 3. Föreläsningen reder ut och tillgängliggör begrepp, visar relevant regional och nationell statistik samt hur maskulinitetsnormer behöver förstås utifrån bakomliggande strukturer, som hur vardagssexism och skämt normaliserar grövre våld. Föreläsningen har ett självrannsakande perspektiv med koppling till hur begreppen kan användas som aktiva verktyg i verksamheter. Längst ner på sidan finns Begreppskollen som förklarar och förtydligar olika begrepp och definitioner.

Begrepp och definitioner

Begreppskollen nedan förklarar och förtydligar begrepp som kan vara mångtydiga och/eller svåra att förstå. Ni kan gärna skriva ut den när ni gör de olika övningarna i metodmaterialet.