Avsnitt 3C

Avsnitt C.
Nästa steg

I den här övningen får medarbetarna ta fram aktivitetsplaner genom att lokalisera konkreta områden som knyter an till ert övergripande jämlikhetsarbete. Ofta gapar en efter för mycket när en tar sig an den här typen av arbete, och fokus här är således att börja i det lilla. Att ta nästa steg i riktningen mot en mer jämlik arbetsplats.

Övning 1.

Aktivitetsplan

Tid: 30 min

Med hjälp av en aktivitetsplan kan ni på ett konkret sätt hålla jämlikhetsarbetet levande. Ibland kan det vara svårt att veta i vilken ände en ska börja, och aktivitetsplanen hjälper er att systematisera vad som ska göras, vem som har ansvar, när det ska göras och när och hur det ska följas upp.