Avsnitt 3B

Avsnitt B. 
Din arbetsroll

Det här avsnittet handlar om hur du i din arbetsroll kan bidra till en skapa en mer normkreativ verksamhet och inkluderande där alla kan nå sin fulla potential.

Övning 1.

Normkreativa handen

Tid: 60 min

Den normkreativa handen kan användas som inspiration för verksamheter som vill ta ett bredare grepp med syfte att skapa en normkreativ verksamhet. Den bidrar till att skapa en självmedvetenhet för medarbetarna kring hur de i sin vardagliga arbete kan arbeta normkreativt och inkluderande utifrån yrkesroll, bemötande, språk, externa samarbeten samt reflektion och uppföljning.