Avsnitt 3A

Avsnitt A.
Internt arbetsklimat

Det här avsnittet handlar om ert interna arbetsklimat. Genom en hinderspaning får ni som medarbetare vara delaktiga i att synliggöra och förändra begränsande normer på arbetsplatsen. Utöver det får ni ta fram gemensamma spelregler för er interna möteskultur, så att samtliga medarbetare får möjlighet att delta utifrån sina behov och förutsättningar.

Övning 1.

Inkluderingsglasögonen

Tid: ca 60 min
Verktyget inkluderingsglasögonen är en hinderspaning för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta med att skapa inkludering i praktiken. Verktyget låter er som medarbetare vara delaktiga i att, utifrån ett intersektionellt perspektiv, synliggöra och förändra begränsande normer på arbetsplatsen.

Övning 2.

Spelregler

Tid: 30 min
Spelregler är en form av värdegrund som används under en kortare period eller under vissa typer av möten. Syftet är att gemensamt ta fram spelregler som ska skapa goda förutsättningar för samtliga deltagare att delta utifrån sina behov, förutsättningar och kapaciteter.