3. Praktiskt förändringsarbete

Praktiskt förändringsarbete

Metodmaterialets sista del handlar om hur vi omsätter kunskap och självreflektion i praktiskt och konkret förändringsarbete. Materialet består av tre avsnitt som behandlar frågor om ert interna arbetsklimat, din individuella arbetsroll samt hur ni som arbetsplats kan systematisera och ta jämställdhets – och jämlikhetsarbetet vidare.


Gemensamt för alla avsnitt är att kopplingen till maskulinitetsnormer inte är lika direkt som i Man gör skillnads två föregående delar. Tanken är att ni just har med er all den kunskap och reflektion, och tar med er den in i det mer praktiska förändringsarbetet.

Ni behöver avsätta en halvdagsworkshop på ca 3 timmar för att ta er igenom hela del 3. Grupper som ni delas in i ska vara samma under hela workshopen.


Spelregler

Förslag på spelregler inklusive kortare förklaring som är bra att komma överens om innan ni genomför övningar i metodmaterialet. Spelregler främjar ett mer öppet och inkluderande samtal där alla bemöts med respekt och ges möjlighet att delta på lika villkor.

Avsnitt A. 

Internt arbetsklimat

Det här avsnittet handlar om ert interna arbetsklimat. Genom en hinderspaning får ni som medarbetare vara delaktiga i att synliggöra och förändra begränsande normer på arbetsplatsen. Utöver det får ni ta fram gemensamma spelregler för er interna möteskultur, så att samtliga medarbetare får möjlighet att delta utifrån sina behov och förutsättningar.

Avsnitt B.
Din arbetsroll 

Det här avsnittet handlar om hur du i din arbetsroll kan bidra till en skapa en mer normkreativ verksamhet och inkluderande där alla kan nå sin fulla potential.

Avsnitt C.

Nästa steg

I det här avsnittet får medarbetarna konkreta och handfasta verktyg för sitt vidare jämlikhetsarbete. Tillsammans lokaliserar ni mindre, konkreta områden som knyter an till ert övergripande jämlikhetsarbete. Ofta gapar en efter för mycket när en tar sig an den här typen av arbete, och fokus här är således att börja i det lilla. Att ta nästa steg i riktningen mot en mer jämlik arbetsplats.